Upptagning & sjösättning

Anvisningar vid upptagning & sjösättning

  • Du skall vara på plats i hamnen i god tid före din bokade tid, ca 2 timmar.
  • Vid kompletterande bottenmålning ska detta ske på vinterplatsen direkt vid trucklyft.
  • Vaggan, vagnen och övrigt pallnings material skall vara i ordning och framställt vid upptagning.
  • Vagnar skall gå att rulla och svänga, inga punkteringar.
  • Om du behöver snickra eller dylikt och trucken får vänta på dig, kommer du att debiteras extra, baserat på truckens timtaxa.
  • Ansvarig vid upptagningen anvisar plats på land, samma dag som upptagningen sker.
  • Vaggan/vagnen skall vara försedd med namn och/eller båtplatsnummer. Ingen båt lyfts upp och placeras i omärkt vagga/vagn.
  • Faktura för betalning ska hämtas i klubbhuset senast 30 minuter efter upptagningen.
  • Vid upptagning kommer båtbotten att spolas av vid spolplattan av särskild personal.

Vinteruppställning gäller fram till 31 maj och därefter ska parkeringen vara tom på båtar och användas för parkering av bilar.
Under våra återkommande sjösättnings- & upptagningsdagar är tillgängligheten med bil mycket begränsad inom hamnområdet.

Bottenspolning av båtbotten
Läs om de nya reglerna från Miljö och Hälsa och instruktionerna för bottenspolning av din båt här. Båtbotten får endast tvättas över spolplattan vid upptagningskajen när reningsanläggningen är i drift. Ingen annan spolning/tvätt, tömning, avfall får ske på spolplattan.
Vid slipning måste slipdamm sugas upp med dammsugare och vid skrapning måste färgrester samlas upp/marken täckas. Uppsamlade färgrester, penslar, rullar ska slängas i kärl avsett/märkt färgrester i miljö-containern.

Märkning av vaggor, bockar och vagnar
Alla vaggor, bockar, vagnar och annat uppställningsmaterial ska vara tydligt uppmärkt med namn, telefon-nummer och båtplats. Märkningen behövs när presenningar blåser sönder, bockar/stöttor/vagga behöver justeras och vi behöver få tag i ägaren. Märkningen behövs också för planering av sjösättning. Har du ingen eller dålig märkning på ditt uppställningsmaterial så märk upp det tydligt nu. Kontrollera att alla inställningsfunktioner är rengjorda och uppsmörjda så det går att ställa in uppställningsmaterialet efter båt och underlag.