Upptagning & sjösättning

Anvisningar vid upptagning & sjösättning

 • Du skall vara på plats i hamnen i god tid före din bokade/beräknade tid. (ca 2 timmar vid sjösättning/upptagnings-helgerna).
 • Du ansvarar för att lämna korrekt uppgift till lyftledaren om båtens lyftpunkter/slingplacering.
 • Vid kompletterande bottenmålning ska detta ske på vinterplatsen direkt vid trucklyft. Tänk på att man inte får vistas under hängande båt/last så kompletteringsmålning bör ske med förlängningshandtag till rulle/pensel.
 • Tänk på att ha tampar och fendrar på plats vid sjösättning.
 • Vaggan, vagnen och övrigt pallnings material skall vara i ordning och framställt vid upptagning.
 • Vagnar skall gå att rulla och svänga, inga punkteringar.
 • Om du behöver snickra eller dylikt och trucken får vänta på dig, kommer du att debiteras extra, baserat på truckens timtaxa.
 • Ansvarig vid upptagningen anvisar plats på land, samma dag som upptagningen sker.
 • Vaggan/vagnen skall vara försedd med namn och telefon-nummer. Ingen båt lyfts upp och placeras i omärkt vagga/vagn.
 • Faktura skickas normalt via e-mail eller E-faktura. Betalning för icke medlemmar sker med swish.
 • Vid upptagning under upptagningshelgerna kommer båtbotten att spolas av på spolplattan av särskild personal.
 • Vid upptagning utanför upptagningshelgerna spolas båtbotten av på spolplattan av båtägaren, tvätt finns på plats.
 • OBS ! Det är inte tillåtet att vistas under hängande båt/last vid trucklyft.

Regler vid sjösättning under sjösättnings-helgerna som av tradition är sista helgen i april och första helgen i maj.

Föreningen skickar ut sjösättningstider till båtägaren baserat på den ordning båtarna står uppställda på hamnplanen samt för att få ett bra flöde i arbetet.

De beräknade sjösättningstider som skickas ut är inte ombokningsbara då båtarna turordning fastställts beroende på placering på hamnplanen.

Om man får förhinder på tilldelad sjösättningsdag/tid finns nedan några alternativa lösningar:

Är båten klar för sjösättning och tampar och fendrar finns i sittbrunnen kan vi sjösätta och lägga båten på en tillfällig plats någon dag. Vill du att vi kontrollerar för ev. läckage i båten behöver vi nyckel och ev. speciella kontrollpunkter.

Om någon annan (kompis, bror, syster, pappa eller likn.) kan vara med vid sjösättning och ta hand om båten efter sjösättningen så går det också bra.

Som sista alternativ kan båten flyttas och sjösättas en annan dag men kostnaden blir för flytt 2 x trucklyft + 1 trucklyft vid senare sjösättning. Vi ser helst att detta alternativ inte används då det är mer tidskrävande och mer kostsamt.

Vid alternativa lösningar behöver detta meddelas hamnkontoret före aktuell dag för sjösättning.

 

De båtägare med båt på hamnplanen som inte fått sjösättningstid behöver kontakta hamnkontoret för bokning av trucklyft.

 

Upptagning: Vid upptagning bokar båtägaren själv tid via Portnet på upptagnings-helgerna eller via hamnkontoret för upptagning övrig tid.

Upptagnings-helgerna är av tradition mellan 1:a till 3:e helgen i oktober.

1 november ska båtarna vara upptagna.

 

Vinteruppställning gäller fram till 31 maj och därefter ska parkeringen vara tom på båtar och användas för parkering av bilar.
Under våra återkommande sjösättnings- & upptagningsdagar är tillgängligheten med bil mycket begränsad inom hamnområdet.

Bottenspolning av båtbotten
Läs om de nya reglerna från Miljö och Hälsa och instruktionerna för bottenspolning av din båt här. Båtbotten får endast tvättas över spolplattan vid upptagningskajen när reningsanläggningen är i drift. Ingen annan spolning/tvätt, tömning, avfall får ske på spolplattan.
Vid slipning måste slipdamm sugas upp med dammsugare och vid skrapning måste färgrester samlas upp/marken täckas. Uppsamlade färgrester, penslar, rullar ska slängas i kärl avsett/märkt färgrester i miljö-containern.

Märkning av vaggor, bockar och vagnar
Alla vaggor, bockar, vagnar och annat uppställningsmaterial ska vara tydligt uppmärkt med namn, telefon-nummer och båtplats. Märkningen behövs när presenningar blåser sönder, bockar/stöttor/vagga behöver justeras och vi behöver få tag i ägaren. Märkningen behövs också för planering av sjösättning. Har du ingen eller dålig märkning på ditt uppställningsmaterial så märk upp det tydligt nu. Kontrollera att alla inställningsfunktioner är rengjorda och uppsmörjda så det går att ställa in uppställningsmaterialet efter båt och underlag.