LBS Förtöjningsanvisningar

rope

Att säkert och korrekt förtöja din båt är avgörande inte bara för din båts säkerhet utan också för alla andra båtar i hamnen. Nedan följer detaljerade anvisningar för förtöjning.

 1. Förtöjningslinor:
  • Fast förtöjning skall ske med 3-slaget polyestersilke.
  • Multiplait-linor och liknande är avsedda för tillfällig förtöjning.
  • När du väljer förtöjningslina, tänk både på draghållfasthet och risk för nötning.
  • OBS! Skador som uppstår på grund av undermånligt förtöjningsgods ersätts inte av försäkringsbolagen.
  • Riktlinjer för dimensionering av 3-slagen polyestersilke:
   • < 3 ton: 16 mm
   • 4 ton: 18 mm
   • 6 ton: 20 mm
   • 8 ton: 22 mm
 2. Förtöjningsfjädrar:
  • Använd fjädrar av typ Forsheda eller den U-formade (gummiklädd kätting).
  • Fjädern bör monteras i exempelvis förförtöjningarna.
  • Akterförtöjning och eventuella spring bör vara fasta (utan fjäder).
 3. Placering av båten:
  • Sträck upp samtliga förtöjningar, så att båten ligger mitt emellan bommarna.
  • De flesta längre bommar har en ögla för spring. Använd den.
  • Större båtar bör ha minst 6 förtöjningslinor.
 4. Fendrar:
  • De måste hänga fritt mellan bom och skrov i normalväder.
  • Kontrollera att de är tillräckligt långa; om de är för korta kan de rulla upp på och över på utsidan av bommen vid hård vind.
 5. Förtöjning vid y-bommar och fast brygga:
  • Aktertampar och spring (fastsatta i bommens ytter-ände) ska vara sträckta och     dessa håller båten till största delen, både framåt/bakåt och i sidled.
  • För-tampar ska vara relativt lösa och endast förhindra stora sidledsförflyttning i     fören. Dessa tampar får inte ha fasta förtöjnings-ändar båten, då det ska vara lätt att förlänga dessa vid högt vattenstånd. Förtamparna ska därför vara lite längre för att klara justering vid högt vattenstånd.
  • Tänk på att en skillnad i vatten-nivån på 1 meter inte är ovanligt på kort tid vid kraftig vindökning och/eller vind-vridning.

Tack för att du gör din del för att hålla vår hamn säker och skyddad.

Med vänliga hälsningar
Styrelsen