LBS Förtöjningsanvisningar

rope

Att säkert och korrekt förtöja din båt är avgörande inte bara för din båts säkerhet utan också för alla andra båtar i hamnen. Nedan följer detaljerade anvisningar för förtöjning.

 1. Förtöjningslinor:
  • Fast förtöjning skall ske med 3-slaget polyestersilke.
  • Multiplait-linor och liknande är avsedda för tillfällig förtöjning.
  • När du väljer förtöjningslina, tänk både på draghållfasthet och risk för nötning.
  • OBS! Skador som uppstår på grund av undermånligt förtöjningsgods ersätts inte av försäkringsbolagen.
  • Riktlinjer för dimensionering av 3-slagen polyestersilke:
   • < 3 ton: 16 mm
   • 4 ton: 18 mm
   • 6 ton: 20 mm
   • 8 ton: 22 mm
 2. Förtöjningsfjädrar:
  • Använd fjädrar av typ Forsheda eller den U-formade (gummiklädd kätting).
  • Fjädern bör monteras i exempelvis förförtöjningarna.
  • Akterförtöjning och eventuella spring bör vara fasta (utan fjäder).
 3. Placering av båten:
  • Sträck upp samtliga förtöjningar, så att båten ligger mitt emellan bommarna.
  • De flesta längre bommar har en ögla för spring. Använd den.
  • Större båtar bör ha minst 6 förtöjningslinor.
 4. Fendrar:
  • De måste hänga fritt mellan bom och skrov i normalväder.
  • Kontrollera att de är tillräckligt långa; om de är för korta kan de rulla upp på och över på utsidan av bommen vid hård vind.

Tack för att du gör din del för att hålla vår hamn säker och skyddad.

Med vänliga hälsningar
Styrelsen