Lerkils Hamn 35, 434 93 Vallda

Tel: 0702-411 711
E-post: hamnchef@lerkil.net

Trucklyft & upptagning bokas i Portnet

© Lerkils Båtsällskap 2023

Hamnen är bemannad under följande tider:
Måndag, Onsdag & Torsdag: 08.00-16.00
Tisdag: 08.00-19.00
Fredag: 08.00-13.00

Facebook
Instagram