Välkommen till lerkils hamn

LBS Lerkils Båtsällskap

Extra föreningsmöte

Skrivet den 2016-12-12 av Leif Ytterström

Kallelse till Extra föreningsmöte 2017
Onsdag 18 januari 2017, kl. 19.00 i Klubbhuset, Lerkils Hamn


Vid inspektion i hamnen har vi kunnat konstatera att kajen mellan bryggorna D-G är underminerad
och behöver akut åtgärdas för att inte rasa.

Dagordning

1. Föreningsmötet öppnas
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
3. Val av protokolljusterare och rösträknare
4. Fastställande av röstlängd för mötet
5. Fråga om mötet är behörigen utlyst
6. Fastställande av dagordning
7. Information om akut reparation av kaj mellan brygga D - G
8. Beslut om åtgärder för kaj mellan brygga D - G
9. Övriga frågor
10. Mötet avslutas

Välkomna!

Här på hemsidan där vi kommer att publicera information i ärendet efter hand vi vet mer.
Verksamhet > Extra föreningsmöte 2017

Svenska Engelska Danska Norska Tyska
Google Plus Facebook Twitter Youtube RSS
Undersökning

Ingen undersökning pågår...


Data från: 900Vindprognos

Gilla oss på facebook:


Skicka feedback

Created by Fredrik Tell
Copyright © Lerkils Båtsällskap