Välkommen till lerkils hamn

LBS Lerkils Båtsällskap

Årsmöte 2017

Skrivet den 2017-02-09 av Leif Ytterström

Kallelse till Årsmöte 2017

Onsdag 22 mars 2017, kl. 19.00 i Klubbhuset, Lerkils Hamn

Dagordning
1. Årsmötet öppnas
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
3. Val av protokolljusterare och rösträknare
4. Fastställande av röstlängd för mötet
5. Fråga om mötet är behörigen utlyst
6. Fastställande av dagordning
7. Föredragning av styrelsens verksamhets- och förvaltnings berättelse för senaste verksamhetsåret.
8. Revisorernas berättelse
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
10. Propositioner och motioner
11. Fastställande av verksamhetsplan och budget för det nya verksamhetsåret
12. Val av styrelse
13. Val av revisorer
14. Val av valberedning
15. Övrig information från styrelsen
16. Övriga frågor
17. Mötet avslutas

Välkomna!

Fotograf: Okänd

bild

Valberedning / Årsmöte 2017

Skrivet den 2017-02-09 av Per Hildingh

Valberedningen uppmanar härmed medlemmarna i LBS att komma in med förslag på kandidater till ny styrelse. Det är nyval på samtliga poster utom kassör, huvudrevisor och sammankallande i Valberedningen. Som medlem i LBS är Du också en av drygt 800 delägare i Lerkils Hamn. Det är en ägarfråga att utse en styrelse att leda arbetet i hamnen. Valberedningens uppgift är att värdera ägarnas förslag till kandidater och sammanställa ett slutgiltigt förslag som lämnas till Stämman för beslut-inte att själva försöka hitta alla kandidater. Var vänliga och ta Ert ägaransvar, engagera Er och kom med förslag. Kontaktuppgifter finns på LBS hemsida.

Lars Kolsäter
Sven-Erik Rademalm
Kristian Forsberg

Lerkils seglarskola öppnar portarna

Skrivet den 2017-02-08 av

Äntligen börjar sommaren närma sig med stormsteg och vi på seglarskolan i Lerkil har nu öppnat våra anmälningar för nybörjarkursen, fortsättningskursen, vuxenkuren, tvåkronekursen och seglarlägret inför sommaren 2017.

För att börja segla hos oss i någon av våra nybörjarkurser ska du vara minst 7år och kunna simma 200m. Fortsättningskursen är för dig som har deltagit minst två gånger hos oss (eller i en annan seglarskola) och som vill lära sig mer om segling. Tveka inte att ta kontakt med oss instruktörer på lerkilsseglarskola@gmail.com om du är det minsta osäker på vilken kurs ni bör välja eller om ni har några frågor. I fortsättningskursen får du segla fram till och med det året du fyller 15år.
Tvåkronekursen är för dig som är mellan 12-17år och vill testa på en liten större segelbåt. Tvåkronan är perfekt för dig som har vuxit ur optimistjollen eller för dig som vill lära dig mer om segling, segla med vänner, lära dig trimma, vågor, segla med flera segel och mycket annat roligt.

Senare på sommaren har vi ett fantastiskt roligt seglarläger där vi alla sover över i våran fina klubbstuga på övervåningen, både ledare barn och ungdomar. Vi seglar på dagarna, leker och busar, leker roliga lekar och mycket annat. Våran trevliga vuxenkurs som vi anordnar över en helg i sommarvärmen är ett perfekt sätt för er vuxna som vill lära sig grunderna inom segling.

Ni hittar ytterligare information om alla våra roliga kurser och anmälan på seglarskola.lerkil.net

Hälsningar Mikael med instruktörer

Fotograf: Fredrik Tell

bild

Svenska Engelska Danska Norska Tyska
Google Plus Facebook Twitter Youtube RSS
Undersökning

Ingen undersökning pågår...


Data från: 2000Vindprognos

Gilla oss på facebook:


Skicka feedback

Created by Fredrik Tell
Copyright © Lerkils Båtsällskap