Nyhetsbrev Nr 3

Skrivet den 2018-10-08 av Lena Lindholm

Nyhetsbrev nr 3 år 2018,18-10-07


Vår ordförande Anders Gryte informerar
Bästa medlemmar i LBS,
Sedan senaste Nyhetsbrev så har vi hunnit med att tacka av Per Hildingh med ett lyckat kalas, installerat vår nye Hamnchef Peter samt njutit av en underbar sommar. Hösten är redan i antågande!
Föreningen har en del utmaningar framöver där styrelsen ser förnyelse av bryggor som den största. Detta kommer att tära på föreningens kassa då det är stora investeringar, som vi kommer att ha nytta av över lång tid framöver.
Styrelsen har även som mål att förbättra vårt administrativa system för att underlätta driften och kontakten med er medlemmar.
Mer om detta på höstmötet den 21/11, där vi hoppas att fler medlemmar dyker upp. Kom ihåg att förenigen är NI medlemmar, och föreningsmötena är er möjlighet att påverka och få information om vart föreningen är på väg.

Vår Hamnchef Peter Nilsson informerar
Jag vill först tacka för ett varmt välkomnande från styrelsen, hamnsektionen, Per, medlemmar och även de varma, fina, soliga sommarvädret. Bättre start än så här får man inte på en ny arbetsplats. Tack !
Efter den fina sommaren har det börjat blåsa mer eller mindre hela tiden och trots att inga större incidenter inträffat ber jag er att titta till era båtar lite oftare än vanligt. Det drar och sliter på förtöjningsmaterial så det är bra att titta till grejerna emellanåt även om säsongen börjar lida mot sitt slut. Titta även till båt-grannarnas båt och kontakta båtägaren eller mig om något verkar bristfälligt/dåligt/skadat/farligt.
Vid högt vattenstånd är det viktigt att de som har båtplats vid fast kaj/brygga kontrollerar att tamparna och/eller låskätting (i fören) inte blir för korta och håller ner båten.
Tyvärr har det varit en del stölder av utombordare och inbrott i båtar under sommaren/hösten så jag ber därför samtliga medlemmar vara lite extra uppmärksamma på bilar, människor som inte verkar höra hemma i hamnen. Fråga gärna om de behöver hjälp att hitta eller liknande. Ta registreringsnummer på bilar som åker iväg när man närmar sig m.m.
Hamnsektionen informerar
Asfalteringen av infartsvägen och första p-platsen samt en del mindre reparationer är klara.
Målningen av klubbhuset är klart.
Vi har även fått vårt nya nyckelskåp installerat men fått ett mindre inkörningsproblem som vi hoppas ska vara löst inom kort.
Kommande arbete är att installera belysning/strålkastare med rörelsedetektorer på några platser i hamnen som syfte att uppmärksamma folk som rör sig i hamnen och avskräcka tjuvar.
Ev. brygg-byte om förslag godkänns på höstmöte.
Inspektion och ev. reparation av kaj L-piren.
Bygge av nya sjöbodar.

Navigation
Kursen i Förarintyg är tyvärr inställd denna höst på grund av för få anmälningar. Men vi återkommer med fler tillfällen.

?
Segelsektionen genom Bo Larsson informerar
Vilken fantastisk sommar det varit för segelsektionen. Vi har haft igång våra onsdagsseglingar från början av maj till slutet av augusti. Resterande tillfälle i september blåste bort då höststormarna avlöste varandra. Totalt genomfördes 12 onsdagsseglingar med ett deltagarsnitt på 7 båtar. Som mest samlade vi 10 besättningar. Spännande seglingar i all ära men det viktigaste är den gemenskap som etableras och som även pågår utanför onsdagarnas tävlingstillfällen. Det anordnas träningar, det pratas segel, mekas båt och det skrivs på FaceBook under sidan "Lerkils Båtsällskap - Kappsegling".
Utöver våra onsdagar har vi också, vilket är vår ambition, startat en ny tradition med Lerkil Archipelago Shorthanded Race”. En kappsegling där du som mest får vara två ombord. Den 15 juni samlade vi ett startfält á 10 besättningar med båtar från Lerkil och Vallda Sandö. Så som rubriken antyder gick seglingen runt öarna i Lerkils närhet med en samlad distans på knappa 20 nautiska. Första inteckningen gick till Anders Dahlsjö och Lady Godiva som under trivsamma former tog emot utmärkelsen av LBS ordförande.
På tal om Lady Godiva och deras framgångar måste det nämnas att de kammat hem det mesta de ställt upp i under året. För att nämna några i raden. Totalsegrare i Tjörn runt, Göteborg Offshore Race och Hermanö runt. Det är fint hur Anders och Co sätter Lerkil på kartan. Jag fick frågan i somras från gästhamnsgrannen var ifrån jag seglade. Då jag svarade Lerkil replikerade han Anders Dahlsjö.
"Hjälpsamma medlemmar"

Under söndagen 6/5 råkade en av våra medlemmar Mikael Virtannen under provtur med sin båten ut för motorhaveri vid Låddholmen.
Han kontaktade LBS kontor som för tillfället var bemannat p.g.a. sjösättning pågick.
Peter Sundman och Jörgen Dackner kastade loss med Peters fina träbåt och kom till undsättning och allt slutade lyckligt.
Nästa gång kan det vara man själv som råkar illa ut och då är det skönt att veta att det nästan alltid finns hjälpsamma medlemmar.
Björn Westin

Svenska Engelska Danska Norska Tyska
Google Plus Facebook Twitter Youtube RSS
Undersökning

Ingen undersökning pågår...

Skicka feedback

Created by Fredrik Tell
Copyright © Lerkils Båtsällskap