Varning för sten vid kryssarklubbens boj innanför Vinbärsholmen

Skrivet den 2018-07-04 av Björn Westin

Igår kväll gick en av våra medlemmar på en sten inne i Vinbärsviken innanför Vinbärsholmen efter att ha legat på Kryssarklubbens boj. Stenen som han gick på ligger 100-150 m Nord-Nordväst om Kryssarklubbens boj lite förskjutit åt Stenstugan på Vinbärsholmen. Hans båt har ett djupgående på 1,40 m. Enligt plottern samt sjökortet skall det vara över 4 m djupt. Jag har informerat Kryssarklubben, men i mellantiden bör samtliga medlemmar vara extra försiktiga vid angörande av viken samt användning av bojen.
Björn Westin

Svenska Engelska Danska Norska Tyska
Google Plus Facebook Twitter Youtube RSS
Undersökning

Ingen undersökning pågår...

Skicka feedback

Created by Fredrik Tell
Copyright © Lerkils Båtsällskap